สล็อตเว็บตรง

Skateistan: การสนับสนุนผู้พลัดถิ่นผ่านสเก็ตบอร์ดและการศึกษา

Skateistan: การสนับสนุนผู้พลัดถิ่นผ่านสเก็ตบอร์ดและการศึกษา

Skateistan ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้เด็กพลัดถิ่นภายในได้เรียนสเก็ตเท่านั้น แต่โปรแกรม Back-to-School ของพวกเขายังทำงานเพื่อช่วยให้ความรู้แก่เด็กเหล่านั้นที่ต้องออกจากโรงเรียนในระบบอีกด้วย การรวมเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจของ Skateistan ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2551 เราตั้งเป้าที่จะให้โอกาสแก่เด็กที่มักถูกกีดกันไม่ให้เล่นกีฬาและโอกาสทางการศึกษา เด็กหญิง เด็กที่มีความทุพพลภาพ ผู้มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย และผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและการพลัดถิ่น ในอัฟกานิสถาน...

Continue reading...